top of page

Happy Workplaces® 23 ülkede, 236 araştırma ve 1 milyonun üzerinde çalışan görüşüne bağlı olarak En Mutlu İşyerlerini belirliyor ve sertifikalandırıyor.

Happiest Workplaces® Around the Globe - 2024

Dünyanın En Mutlu İşyerleri

Happiest Workplaces Around the Globe-2024, bu güne kadar İşyeri Mutluluğu konusunda yayınlanmış en kapsamlı derecelendirmedir. Listede yer alan 819 iş yeri, 23 ülkede toplam 16,829 şirket arasından sektörel farklılıklar dikkate alınarak seçilmiş ve sektör bazında sınıflandırılmıştır.  

 

Raporda ayırca 724 kıdemli İK yöneticisinin 2024’teki İK trendleri, karşı karşıya kaldıkları güçlükler ve kullandıkları temel stratejilere yer verilmiştir. Ankete katılan yöneticiler çalıştıkları iş yerlerine göre gruplanarak En Mutlu İşyerlerinin diğer iş yerlerinden hangi yönleriyle farklılaştığı belirlenmiştir. 

 

Raporun üçüncü bölümünde ise, Happiest Workplaces Around the Globe Listesinde yer alan şirketlerin ABD, İngiltere, Almanya, Fransa ve Kanada borsalarındaki 2010-2024 yılları arasındaki hisse senedi getirileri  ilgili ülkelerdeki referans indekslerle karşılaştırılarak, çalışan mutluluğu ile finansal performans arasındaki ilişki sorgulanmıştır.

Tüm detaylar için raporu indirin.

23

ülke

İşyeri Mutluluğu temelinde 23 ülkeyi kapsayan bu güne kadar hazırlanmış en geniş liste.

819

mutlu iş yeri

16,829 şirket arasında sektörel farklılıklar dikkate alınarak seçilen En Mutlu 819 iş yeri.

%54

yüksek finansal getiri

Mutlu şirketlerin borsa getirlerini, 5 büyük ekonomide karşılaştıran detaylı analizler.

Happiest Workplaces Around the Globe Listesi her bir ülkede sektörünün en mutlu işyerlerini gösterir.

Happiest Workplaces Around the Globe 2024

Bölüm Özeti

23 ülkeden 819 En Mutlu İşyerinin ülke ve sektör bazında listelendiği ve bu şirketlerin gündemleri ve çalışan mutluluğu için kullandıkları stratejileri içeren raporun özeti bölüm bazında sunulmuştur.

01

Giriş: Anahtar Bulgular

Happiest Places Around the Globe 2024’ün Giriş Bölümü, raporda sunulan temel bulguların özetini içerir. Bu özet, raporun ayrıntılarına girmeden önce genel bir bakış açısı kazanılmasını ve raporun daha sağlıklı yorumlanmasını sağlar. Bu bölümde ayrıca Çalışan Mutluluğunu Anlamak başlığı altında raporda esas alınan mutluluk kavramı tanımlanmıştır.

02

Happiest Workplaces Around the Globe

Raporun bu bölümü, 23 ülkede sektörünün en mutlu işyerlerinin listelerini içermektedir. En Mutlu İşyerleri listeleri diğer listelerden farklı olarak sektörel farklılıkları dikkate alacak şekilde oluşturulmuştur. Bu çerçevede ülke listelerindeki her bir şirket sektörünün en mutlusu olarak görülmelidir. Dünyanın En Mutlu İşyerlerine analiz sürecine alınan 16,829 şirketten, 819'u listeye girmeye hak kazanmıştır. Kullanılan metodolojinin ve sıralama kriterlerinin detayları raporda ayrıntılı olarak açıklanmıştır. Ülke Bazlı Listeler kısmında o ülkedeki her bir sektörün en mutlu işyerleri yer almaktadır. Endüstri Liderleri bölümünde ise, aynı şirketler sektör bazında gruplanmıştır. Bu şekilde her bir sektördeki dünyanın en mutlu iş yerleri bir arada gösterilmiştir. 

03

Hisse Senetlerini Gülümsemeyle Yükseltmek

Raporun bu bölümünde, Happiest Workplaces Around the Globe Listesinde yer alan şirketlerin finansal performansları mercek altına alınmıştır. Bu çerçevede ABD, Birleşik Krallık, Almanya, Fransa ve Kanada borsalarında işlem gören Happy Workplaces şirketlerinin 2010-2024 yılını hisse senedi getirisi, ilgili borsaların referans göstergeleri ile karşılaştırılmıştır. Bunun sonucunda istisnasız tüm borsalarda Happy Workplaces şirketlerinin uzun dönemde daha yüksek getiri sağladığı görülmüştür. Analiz sonuçları net bir neden sonuç ilişkisini kanıtlamasa de her iki değişken arasında güçlü bir korelasyon olduğunu ortaya koymaktadır. Ayrıca elde edilen bulgular daha önce ABD borsaları esas alınarak yapılan çalışmaların kapsamını genişletmekte ve güncel veriler sunmaktadır. 

04

En Mutlu İş Yerlerinin Stratejileri

Bu bölüm Happy Workplaces® networkünde yer alan 724 kıdemli İK yöneticisinin (Kuzey Amerika %31, Güney Amerika %13, Asya %7, Avustralya %3, Avrupa %38, Afrika %8) 2024’teki İK trendleri, çalışan mutluluğunu sağlama konsunda karşı karşıya kaldıkları güçlükler ve çalışan mutluluğu için kullandıkları temel stratejileri içermektedir. İK Kıdemli yöneticileri çalıştıkları iş yerlerine göre liste ve liste dışı olarak gruplanmış ve verdikleri cevaplar bu temelde karşılaştırılmıştır. Bu şekilde En Mutlu İşyerlerinin diğer iş yerlerinden hangi yönleriyle farklılaştığı belirlenmiştir. Ayrıca bu bölümde Turkish Airlines, DHL, Metro Grossmarket, Salesforce, Netflix, Capital One, Fidelity, Pfizer ve Siemens en iyi uygulamaları incelenmiştir. 

05

Hakkımızda

Bu bölümde Happy Workplaces® danışmalık modeli, sertifikasyon süreci ve metodolojisi hakkında bilgi verilmiştir. Dünya’nın En Mutlu İş Yerleri arasına girmek isteyen şirketler ihtiyaç duydukları bilgiye buradan ulaşabilirler.

Sektör seçiniz

Şirket seçiniz

Siz de çalışanlarınıza mutlu bir iş deneyimi yaşatabiliyor musunuz?

İnsan odaklı kültürünüzü öne çıkarma, fark yaratan uygulamalarınızı paylaşma, çabalarınızı ödüllendirme ve başarıyı kutlama fırsatını kaçırmayın!

Teşekkürler, talebiniz alınmıştır.

bottom of page