top of page
adaptive-scaled.jpg

Adaptif Liderlik Sertifika Programı

Adaptif Liderlik Sertifika programı, önde gelen düşünürler ve uygulayıcılardan zorlu ortamlarda nasıl uyum sağlanacağına ve başarılı olacağına dair ufuk açıcı fikirleri bir araya getirir.

DAHA YÜKSEK İŞ PERFORMANSI

Sürdürülebilir yüksek performansa nasıl ulaşacağınızı görmek ister misiniz? Cevaplar bizde...

Liderlik Çözümleri

Liderlerin ve lider adaylarının ilham veren rol modellerine dönüşmelerine destek oluyoruz.

Değişim Çözümleri

Liderlerin belirsizlik ortamında karar alma ve değişimi yönetme becerilerini geliştiriyoruz.

Yetkinlik Çözümleri

Sürdürülebilir yüksek performans için gerekli yetkinlikleri tanımlıyor ve gelişimini sağlıyoruz.

Programlarımızı keşfedin!

KOÇ ÜNİVERSİTESİ İŞ BİRLİĞİ

Mutlu ve Zinde İş Kültürü

Mutlu işyeri kültürünün bileşenlerini anlayın, bu bilgileri şirketinizde gerçekleştireceğiniz dönüşüm çalışmalarına nasıl uyarlayacağınızı öğrenin, stratejilerinizi netleştirin! Adaptif Liderlik Sertifika Programını destekleyin.

Çalışan zindeliği (employee well-being), üst düzey yöneticilerin ajandalarında uzun zamandır yer almasına rağmen sürekli ertelenen bir konuydu. Ancak Covid-19 ile birlikte şirketler bir anda kendilerini çalışanlarının fiziksel ve ruhsal sağlığını korumak için aksiyon planları yaparken buldular. Bu dönemde özellikle başarı, gurur, güven gibi mutluluğun içsel bileşenlerinin sürdürülebilir performansa olan etkisi çok daha iyi anlaşıldı. Şimdi pek çok şirket bu kavramları ayrı ayrı ele almak yerine, iş kültürlerini bir bütün olarak sorgulamaya, işlerin yapılış şeklini ve ilişkileri nasıl yapılandıracaklarını değerlendirmeye başladılar.

01

Uygulamalı Nörobilim

En yeni nörobilim kavram ve tekniklerinin çalışanlarınızı motive etmenize, yenilikleri hayata geçirmenize ve iş başarısını artırmanıza nasıl yardımcı olabileceğini keşfedin!

“Uygulamalı Nörobilim: Beyin Gücünün Etkin Bir Şekilde Ortaya Çıkarılması” programı, bireysel ve kurumsal performansı geliştirebilmenizi sağlayacak, en yeni bilişsel beyin araştırmalarından ve psikoloji alanındaki çalışmalarından elde edilen kavramları ve uygulamalı teknikleri içerecek şekilde tasarlandı. Program kapsamında güncel nörobilim araştırmalarını inceleyebilecek ve bunları kişisel ve profesyonel yaşantınızda nasıl kullanabileceğinizi öğreneceksiniz. Derslerde yapacağınız benzersiz tartışmalar, size, mevcut liderlik davranış kalıpları hakkındaki farkındalığınızı nasıl geliştireceğinizi, esneklik sağlayan eylemlere nasıl odaklanacağınızı ve beynin çalışma prensiplerini rekabet gücünüzü arttırmak için nasıl kullanabileceğinizi öğretecektir.

02

Yenilikçi Şirket Liderliği

Değişen pazarlar, teknolojiler ve tüketici talebi karşısında etkin stratejiler geliştirmenizi sağlayacak çığır açıcı yöntemleri uygulayarak öğrenin!

Bu program, iş liderlerinin geleceğe yönelik başarılı rekabetçi ürünler yaratmalarını sağlayacak, çığır açıcı fikirlerin ortaya çıkmalarına yardımcı olacak şekilde tasarlanmıştır. “Yenilikçi Şirket Liderliği” programı, büyüyen şirketlere, değişen pazarlar, teknolojiler ve tüketici talebi karşısında bir dizi strateji sunmaktadır. Bu eğitim, inovasyon unsurlarını inceliyor ve inovasyon kültürü uygulamak ve yönetmek için gerekli adımları ortaya koyuyor. Yalın İş Modeli Kanvası etrafında yapılandırılmış olan bu program öncelikle şirketinizde inovasyonu nasıl sistematik hale getirebileceğinizi anlamanıza yardımcı olacak. Ayrıca program kapsamında nasıl proje seçileceğini ve yeni ürünler ve servisler için inovatif fikirlerin nasıl üretileceğini öğreneceksiniz.

03

Strateji ve Uygulama Arasında Köprü Kurmak

Riski yönetmek ve stratejileri hayata geçirmek için doğru araçları, bunlar arasındaki etkileşimi anlayarak kullanın!

“Strateji ve Uygulama Arasında Köprü Kurmak” programı tepe yöneticilerin stratejik amaçlar ve sonuçlar arasındaki boşluğu kapatmasına yardımcı olmayı hedeflemektedir. Peki nasıl? Günümüzde liderler, riski yönetmek ve stratejileri uygulamak için belirli araçları kullanırlar, ancak çoğu kez bu araçların birbirleriyle nasıl bir etkileşim halinde olduğunu bilmezler. Program, yaygın hatalardan kaçınmak ve doğru uygulamalara (ölçülebilir sonuçlar elde etme olasılığı yüksek eylemler) odaklanmak için güçlü bir çerçeve sunmaktadır. Katılımcılar, dünya çapında düzinelerce kurumda test edilmiş bu çerçeveyi kullanarak, stratejinin etili bir şekilde nasıl hayata geçirilebileceğini öğrenecekler.

04

Yetenek Analizi İçin Stratejiler

İnsanlarla ilgili kararlarınızı iyileştirmek için veri temelli yaklaşım ve yöntemleri nasıl kullanılabileceğinizi anlayın!

“Yetenek Analizi İçin Stratejiler” programı, tepe yöneticilerin, veri temelli yaklaşım ve yöntemleri insanlarla ilgili kararları iyileştirmek için nasıl kullanılabilecekleri sorusuna cevap vermektedir. Program, önde gelen şirketlerin, üst düzey yetenekleri nasıl kendine çektiğini ve elinde tuttuğunu, kurum başarısı için çalışanlarıyla ilgili verileri nasıl analiz ettiğini, güncel araştırma ve uygulama örnekleriyle açıklamaktadır. Program kapsamında ayrıca, yeni geliştirilen ve insan kaynakları yönetimine uyarlanan analitik yaklaşımların, kurumun iş hedeflerine ulaşmak için nasıl kullanılabileceği gösterilmektedir.

05

Teknik Çalışanların Yönetimi

Teknik çalışanların kurumunuza nasıl çekileceği, nasıl elde tutulacağı ve sürdürülebilir performansın nasıl sağlanacağına dair temel iç görüler geliştirin!

Teknik profesyoneller için koyulan hedefler, teşvikler ve karşılaştıkları yönetim zorlukları çoğu zaman diğer çalışanlarınkinden farklıdır. Bu bakış açısıyla tasarlanan, “Teknik Çalışanların ve Kurumların Yönetimi” programı, teknik çalışanların kuruma nasıl çekileceği, nasıl elde tutulacağı ve nasıl entegre edilebileceğine dair temel iç görüler sağlamaktadır. Program kapsamında, proje ekiplerinde yaşanan kritik sorunların nasıl ele alınacağı, özgür ruhlarla etkin çalışma yolları, motive edici ve sürdürülebilir teşvik sistemlerinin nasıl geliştirileceği tartışılacak. Bu sayede kurumunuzun teknik kaynaklarının katkısını en üst düzeye çıkartabileceğinizi öğreneceksiniz.

06

Etkili ve Verimli Bir Lider Olmak

Kariyer ve ekibinizi yönetmenize yardımcı olacak dijital teknikler de dahil olmak üzere verimliliği artırmak, hedefleri önceliklendirmek ve zaman dağılımı yapmak için geliştirilmiş yeni yaklaşımları keşfedin!

En başarılı liderler dahi yaşam kalitelerini korumak veya artırmak için yeni yollar ararlar. Bu program, daha az saat içinde daha fazla iş yapmanıza yardımcı olacak ve gün içinde daha çok boş zaman elde etmenizi sağlayacak. Program, kariyer ve ekibinizi yönetmenize yardımcı olacak dijital teknikler de dahil olmak üzere verimliliği artırmak, hedefleri önceliklendirmek ve zaman dağılımı yapmak için sistematik yaklaşımlar içermektedir. Bir dizi vaka çalışması, pratik alıştırmalar, araştırmalar ve destek okumalar ile sunulan program, iş alışkanlıklarınızı öz-değerlendirmeye tabi tutmanızı teşvik edecek ve uygulayarak öğrenmenizi sağlayacaktır.

07

Liderlik İçin Nörobilim

En yeni nörobilim kavram ve tekniklerinin çalışanlarınızı motive etmenize, yenilikleri hayata geçirmenize ve iş başarısını artırmanıza nasıl yardımcı olabileceğini keşfedin!

“Liderlik için Nörobilim” programı, beyin ve psikoloji araştırmalarından elde edilmiş uygulamalı konseptlerin kendi bireysel liderlik performansınızın yanı sıra ekibinizin liderlik performansını artırmak için nasıl kullanabileceğinizi göstermek üzere tasarlanmıştır.

Programın ele alacağı konular şu şekilde özetlenebilir: Beyin esnekliğinizi ortaya çıkarmada ve davranış değişikliği yaratmada nöroplastisitenin gücü, hikâye anlatımı yoluyla geleceğe bakmanın yolları, kurum başarısı için ekip liderliği ve korkuya dayalı kültürün güvene dayalı kültüre dönüştürülmesi.

Bu eğitim, programın öğretim direktörlüğünü yapan, Galatasaray Üniversitesi Liderlik Araştırma Merkezi Başkanı Prof.Dr.Türker BAŞ’ın Joy.ology: The Chemistry of Happiness isimli çoksatar kitabına dayanmaktadır.

08

Yenilikçi Liderlerin DNA’sı: 5 Özel Beceri

Olağanüstü değişimler yaratan yenilikçi liderlerin davranışları hakkında iç görü kazanın, ürün/hizmet geliştirmeden yeni pazar yaratılmasına kadar uzanan ekonomik büyüme için gerekli olan becerileri edinin!

Çığır açıcı iş fikirleri nereden gelir? Bu program, yöneticilerin öz değerlendirme, etkin sorgulama, derin gözlem ve hızlı denemeler yoluyla çığır açıcı iç görüler elde etmelerine yardımcı olmak için tasarlandı. Yüzlerce görüşme ve 10.000’den fazla anket değerlendirmesine dayanan, “Yenilikçi Liderlerin DNA’sı: 5 Özel Beceri” programı, olağanüstü değişimler yaratan yenilikçi liderlerin davranışları hakkında benzersiz iç görüler sunuyor. Bir katılımcı olarak, ürün/hizmet geliştirmeden yeni pazar yaratılmasına kadar uzanan ekonomik büyüme için gerekli olan becerileri öğrenecek ve uygulayacaksınız.

09

Liderlik Stratejisinin Dönüştürülmesi

Takım performansını en üst noktaya çıkarmak ve günümüzün hızlı tempolu, dramatik değişim dünyasında başarı için gerekli Güven Kültürünü nasıl geliştireceğinizi anlayın!

Kurumların “komuta ve kontrol” modelinden daha katılımcı bir modele doğru ilerlediği günümüzde, yöneticiler artık eskiden kalma düşünce biçimlerinin hâkim olduğu liderlik stratejileriyle hareket edemezler. Takım performansını en üst noktaya çıkarmak ve günümüzün hızlı tempolu, dramatik değişim dünyasında başarı için gerekli olan inovasyonların yaratılmasını sağlamak amacıyla Great Place to Work Enstitüsü tarafından geliştirilmiş olan “Güven Veren Liderlik” modeli bu programın ana dayanağını oluşturmaktadır. Söz konusu model, Güvenilirlik, Saygı, Hakkaniyet, Gurur, Takım Ruhu, bileşenleri aracılığıyla kurum kültürünüzü dönüştürmenizi sağlar.

10

Stratejik Liderlik

Fırsatların ve zorlukların nasıl belirleneceğini, uygulanabilir bir eylem planının nasıl geliştirileceğini ve sonuç alacak bir stratejinin nasıl oluşturulacağını öğrenenin!

Neden bazı firmalar diğerlerinden daha rekabetçidir? Bir yönetici yüksek performans gösterebilmek için, başarının ve başarısızlığın ardındaki nedenleri teşhis edebilmeli ve kişisel gelişim adımlarını kararlılıkla atabilmelidir. Bu eğitim, yöneticilerin fırsatların ve zorlukların nasıl belirleneceğini, uygulanabilir bir eylem planının nasıl geliştirileceğini, bir stratejinin nasıl oluşturulacağını ve çalışanları başarı kazanmaya yönlendirilmesini sağlayacak yaklaşımları nasıl hayata geçirebileceklerini öğrenmelerini sağlar. Özet olarak bu eğitim, katılımcıların stratejik düşünme becerilerini geliştirerek bu düşünme sürecini onlar için doğal bir alışkanlık haline getirmeyi amaçlamaktadır.

MUTLULUK İÇİN İŞ BİRLİĞİ YAPALIM!

Tüm paydaşları mutlu edecek çözümleri birlikte üretelim.

Eğer çalışanların, müşterilerin ve hissedarların mutluluklarının birbiriyle ilişkili  olduğuna inanıyorsanız, bunun gerçekleştirilmesinde size yardımcı olabiliriz.

bottom of page