top of page

Nasıl fark yaratıyoruz?

Çalışan mutluluğu ve yüksek performans tesadüfen oluşmaz. Bilinçli bir çaba ve doğru araçlar gerektirir.  İşte bu noktada devreye giriyor, Amerikan Psikoloji Derneği’nin iyi olma hali (well-being) yaklaşımını temel alan ölçme araçlarımız ile işyerinizdeki çalışan deneyimi ve ilişkiler hakkında derin bir içgörü sağlıyoruz. Bu süreçte, sadece mevcut durumu tanımlamakla kalmıyor, aynı zamanda Türkiye’nin en geniş benchmarkı ve en iyi uygulamlarını temel alarak, anket sonuçlarınızı pratik eylemlere ve kişiselleştirilmiş, uygulanabilir planlara dönüştürüyoruz. Geleneksel sunum yöntemlerinin yanı sıra, yapay zeka ile desteklenen en son teknolojileri kullanıyor, zihnindeki tüm soruların cevabını bulabileceğiniz bir alt yapı sağlıyoruz. Özetle daha iyi bir çalışan deneyimi ve sürdürülebilir yüksek performans için bilimsel temelli, kolay uygulanabilir ve etkili çözümlerle yanınızdayız. 

wellbeingindex.jpg

Çalışan Anketleri

Happy Workplaces'in güçlü anketleri ve sistematik raporlama araçlarını kullanarak iş yerindeki çalışan davranışlarına ilişkin derin bir iç görü kazanın.

Talebiniz alınmıştır.

NEDEN HAPPY WORKPLACES

Sadece "Çalışan Anketlerinde" uzmanlaşmış, Türkiye'nin en  geniş benchmarkına sahip araştırma şirketiyiz. 

Bilimsel Metodoloji

Happy Workplaces çalışan anketleri güçlü bilimsel metodolojilere dayanmaktadır. Bu sayede geçerli ve güvenilir sonuçlar vermekte ve çalışan davranışlarına ilişkin derin bir iç görü sunmaktadır.

Geniş Benchmark

Happy Workplaces Türkiye olarak her yıl 300’ün üzerinde şirkete çalışan anketi uyguluyoruz. Bu sayede sonuçlarınızı, son derece geniş ve daha önemlisi güncel bir veri tabanı ile kıyaslayarak yorumluyoruz. 

Etkileşimli Rapor

Anket sonuçlarınızı, geleneksel Power Point raporun yanı sıra, MS Power BI arayüzünü kullanarak etkileşimli bir şekilde size sunuyoruz. Bu sayede tüm soruların cevaplarını saniyeler içersinde alabiliyorsunuz. 

Akademik Destek

Anket verilerinizi mevcut araştırmalar ışığında anlamladırıyor, araştırma raporunuzu alanında uzman akademisyenlerin desteğini alarak hazırlıyoruz. Sonuç sunumlarınızı yine  akademisyenler yapıyor.

Çalışan Deneyimi Anketi

Wellbeing Index - Çalışan Deneyimi Anketi, şimdiye kadarki en basit ama bir o kadar gelişmiş ölçüm aracıdır. 14 güçlü soru yardımıyla kuruluşunuzdaki çalışan deneyimin gerçek zamanlı göstergesini sağlar. Çalışanların işleri, çalışma arkadaşları, yöneticileri ve işveren markası ile olan etkileşimini temel alan bütüncül bir çerçeve sunar.

Power BI - Rapor Ekranı

Power BI altyapısını kullanarak geliştirdiğimiz Rapor Panelinin sunduğu eşsiz ayrıcalıklardan yararlanın:

  • Gerçek Zamanlı Bilgi Erişimi: Gösterge panelleri veriler akışı veya yayını yapıldığında gerçek zamanlı olarak güncellenir.

  • Etkileşimli Kullanıcı Arayüzü: Power BI paneli kullanarak farklı kırılımlarda sonuçları görebilir, zihninizdeki tüm soruların cevabını saniyeler içinde bulabilirsiniz. 

  • Sınırsız Paylaşım: Raporları veya gösterge panellerini kullanıcı, alan veya kapasite sınırlaması olmaksızın sınırsız sayıda kullanıcıyla paylaşabilirsiniz.

  • Her Yerden, Her Cihazdan Erişilebilirlik: Power BI, internet bağlantısı olan herhangi bir yerden iOS, Android ve Windows cihazları üzerinden erişilebilir.

  • Üretkenliği Teşvik Eden Kullanılabilirlik: Optimal kullanılabilirlik kriterleriyle tasarlanmış bir ortam sunar, böylece kullanıcılar için çalışmak daha kolay ve daha üretken hale gelir.

  • Veri Yönetimini Destekler: Power BI Viewer, raporları ve gösterge panellerini tek bir ortamda erişilebilir ve yönetilebilir kılarak veri yönetimini destekler. 

  • Kişiselleştirilmiş Gösterge Panelleri: İşletmenizin ihtiyaçlarına göre özelleştirilebilen gösterge panelleri oluşturabiliriz.

300+

Mutlu Müşteri

Happy Workplaces anketlerine geçtiğimiz 11 yıl içerisinde 400'ün üzerinde şirket katıldı.

1100+

Anket Uygulaması

Happy Workplaces olarak 1000'in üzerinde anket uygulaması gerçekleştirdik.

280K+

Çalışlan

Anketlerimize bu güne kadar farklı kademlerden 280.000'in üzerinde çalışan katıldı.

Mutluluğun sorumluluğunu paylaşın!

Geleneksel anketlerin işlevi, çalışanların görüşlerini yönetime aktarmakla sınırlıdır. Wellbeing Index, anketi tamamlayan tüm çalışanlar verdikleri yanıtlara dayalı olarak iş yerindeki mutluluk ve mutsuzluk nedenlerine ilişkin derin bir öngörü kazanırlar. Ayrıca şirket yönetimi için mutluluğu haritalar ve iyileştirme alanlarını belirler.

Bilimsel Yaklaşım: Wellbeing Endeksi, nörobilimdeki en son gelişmelere dayalı olarak tasarlanmıştır.

Güçlü İşbirlikleri:  Güçlü işbirliklerinin sonucudur.

Kapsamlı Analiz: 26 farklı sektör ve 100 binin üzerinde çalışanın mutluluk verilerine dayanmaktadır.

Pratik: 14 kapsamlı soru içermesine rağmen 3 dakikadan kısa sürede doldurulabilir.

Bireyselleştirilmiş: Ankete verilen cevaplara göre bireyselleştirilmiş eylem planları oluşturur.

Kurumsal: Firmanız için detaylı bir mutluluk haritası ve sektörel karşılaştırmalar sunar.

MUTLULUK İÇİN İŞ BİRLİĞİ YAPALIM!

Tüm paydaşları mutlu edecek çözümleri birlikte üretelim.

Eğer çalışanların, müşterilerin ve hissedarların mutluluklarının birbiriyle ilişkili  olduğuna inanıyorsanız, bunun gerçekleştirilmesinde size yardımcı olabiliriz.

Süreç nasıl işliyor?

Hazırlık

Sizlerle bir araya gelerek anket sürecini gözden geçiriyor, planlamaları birlikte yapıyoruz.  İhtiyaç halinde ankete soru ekliyor, yönergeleri şirketinizin ihtiyaçlarını göz önüne alarak özelleştiriyoruz.

1

Uygulama

Anketleri e-posta, kısa mesaj ve karekod ile çalışanlarınıza ulaştıyoruz. Online erişimin mümkün olmadığı durumlarda geleneksel kağıt-kalem yöntemini kullanıyoruz. Sizi tüm süreç boyunca eş zamanlı bilgilendiriyoruz. 

2

Analiz ve rapor

Anket raporunu, zihninize takılan tüm soruların yanıtlarını bulabileceğiniz PowerBI alt yapısını kullanarak paylaşıyor, sonuçları geniş benchmarkımızla karşılaştırmalı olarak yorumluyoruz. 

3

Çalışan Bağlılığı Anketi

Çalışan Bağlılığı Anketi, pozitif psikolojiyi temel alır. Çalışanların iş ortamı, yönetim tarzı, ilişkiler, kariyer gelişim fırsatları ve diğer önemli faktörler hakkındaki görüşlerini toplar. Psikolojik güvenlik ve yılmazlık düzeylerini ölçer. Bu verilere bağlı olarak, performans düzeyleri arasındaki farklılıklar ile işten ayrılma nedenlerine ışık tutacak veri sağlar. 

Odak Grubu Atölyeleri

Odak Grubu Atölye çalışmalarında Çalışan Anketlerinde ön plana çıkan konuların kök nedenlerine inilir. Fikirler, Happy Place to Work tarafından geliştirilen WorkshopPro platformu üzerinden anonim olarak toplanır. Her bir başlık için çözüm önerileri üretilir. Çalışanlardan, üst yönetime kadar tüm paydaşlar için somut eylem planları oluşturulur.

İç Müşteri Memnuniyeti Anketi

İç Müşteri Memnuniyeti Araştırması şirket içersindeki birimler arasındaki ilişkilerin memnuniyet temelinde analizini içerir. Bu çerçevede söz konusu birimler arasındaki iletişim ve işbirliği düzeyi ile çatışma alanları tanımlanır. Organizasyonda güven kültürünün yerleşmesini sağlayacak aksiyonlar tanımlanarak, yol haritaları oluşturulur.

bottom of page