top of page
calisan-bagliligi.jpg

Çalışan Bağlılığı

Başarılı kuruluşlar, basit ölçümün ötesine geçer ve şirket performansını etkileyen hızlandırıcıları ve engelleri anlamak için çalışanlarıyla fiilen etkileşim kurar.

MUTLULUK İÇİN İŞ BİRLİĞİ YAPALIM!

Tüm paydaşları mutlu edecek çözümleri birlikte üretelim.

Eğer çalışanların, müşterilerin ve hissedarların mutluluklarının birbiriyle ilişkili  olduğuna inanıyorsanız, bunun gerçekleştirilmesinde size yardımcı olabiliriz.

Güçlü Araçlarımız

Wellbeing Index applies process analysis to employee experience with quantitative diagnostics and proven recipes for success, providing the necessary factors to foster a culture of trust and achieve sustainable high performance.

Derinlemesine Görüşme

Derinlemesine Görüşmede, şirketin mükemmelliğini artırmak için nelerin değiştirilmesi gerektiğini tanımlanır, her yöneticinin şirketin mevcut kültürünü nasıl gördüğünü, bugüne ve geleceğe bakış açısını ortaya koyar.

İç Müşteri

"İç Müşteri Analizi", birimler arası hizmet ve iletişim memnuniyetini esas alır ve daha iyi iletişim için yapılması gerekenleri tanımlayan somut yol haritaları sunar. Bilimsel araştırmaya dayalı güçlü bir çerçeve ve kişiselleştirilmiş raporlar/eylem planları sağlar.

Kök Neden Analizi

Kök Neden Analizi, güven kültürünü güçlendirmek ve çalışan bağlılığını artırmak için sorunların derinlemesine analiz edildiği ve temel nedenlerin sistematik olarak tanımlandığı güçlü bir iyileştirme aracıdır.

Takım Dinamiği Analizi®

Takım Dinamiği Analizi®, Blake Mouton Grid'in® takım düzeyine uyarlanmasıyla geliştirilen güçlü bir analiz aracıdır. Ekibin günlük yönetim uygulamalarını "İş Odağı" ve "İlişki Odağı" açısından tanımlayan kapsamlı bir çerçeve sunar.

Mavi Okyanus Liderliği

Mavi Okyanus Liderliği, şirket içindeki yöneticilerin arasındaki ilişkilerin, "satın alınan" veya "reddedilen" hizmetler olarak düşünülebileceği fikrine dayanır. Liderlere iş uygulamalarının nasıl değerlendirildiği konusunda somut ve ölçülebilir geri bildirimler sağlar.

Beyaz Alan Liderliği

Beyaz Alan Liderliği, liderlerin yetkinlik ya da özelliklerden ziyade davranışlarına odaklanır. Daha etkili liderlik için, azaltılması, arttırılması, ortadan kaldırılması ve sıfırdan yaratılması gereken davranış kalıplarını tanımlar. Aynı zamanda liderler için somut ve kısa vadeli sonuçlar üretecek eylem planları üretir.

Cultureland

Cultureland, etkinlik ve davranış kodlarını günlük deneyimlerle somutlaştıran, oyunlaştırma ve pozitif psikolojiye dayalı güçlü bir kültürel gelişim aracıdır.

Yüksek İletişim Atölyesi

Yüksek İletişim Atölyesi, uzaktan çalışma ile zayıflayan etkileşimi güçlendirir, iletişimsizlik nedeniyle oluşan önyargıları ortadan kaldırır, organizasyonan yeni katılanlara birey bazında geri bildirim sağlayarak adaptasyonlarını hızlandırır.

İlham Veren Ekipler

İlham Veren Ekipler, her ekip için özelleştirilmiş içerik ve yöneticilere gerçek zamanlı geri bildirim sağlayarak kuruluşun iyileştirme önceliklerini tanımlar ve kültürel dönüşümü hızlandırmaya yardımcı olur.

Adaptif Koçluk

Adaptif koçluk yaklaşımı ile günümüzün değişen pazarlarında fırsatları keşfetmenize yardımcı oluyoruz ve işiniz için büyük büyüme kararları almanız için size güç veriyoruz. Rasyonel karar almanıza, çevik, esnek liderler, ekipler ve dinamik bir kültür oluşturmanıza yardımcı oluyoruz.

Kültür Konseyi, çalışanların beklenti ve bakış açılarını, kurumun norm ve politikaları çerçevesinde değerlendirdikten sonra sistematik olarak üst yönetime ulaştıran işleyiş ve kuralları net olarak tanımlanmış bir örgütsel gelişim yapısıdır.

Çalışan bağlılığı ile daha iyi iş sonuçları elde edin

İnsanları uzun bir süre boyunca ve tüm kariyerleri boyunca motive etmek zor olabilir. Çalışanların motivasyonları, ilgi alanları ve tutkuları kariyer gelişimlerine bağlı olarak farklılaşabilir. Ayrıca pandemi, insanların sağlıklarını, önceliklerini, amaçlarını ve yaşamlarını daha önce yapmadıkları şekillerde yeniden düşünmelerine neden oldu. Tüm bu nedenlerle, 2022 ve sonrasında çalışan bağlılığına öncelik vermek bir zorunluluktur.

Bunun yanı sıra çalışanların katılımı zordur – reformların %70’i başarısız olur. Günümüz ortamında dış etkenlerden dolayı daha zordur. Happy Place to Work, müşterilere değişim karşısında gelişebilecek bir işgücü geliştirmede ve geleceğe hazır bir organizasyon oluşturmada yardımcı olur. Bugün bulundukları yerde onlarla tanışmak ve gelecekte gitmek istedikleri yere ulaşmalarına yardımcı olmak için çalışan bağlılığına yönelik özel yollar sunuyoruz.

Süreç nasıl işliyor?

Tam Bir Resim Elde Edin

İş deneyiminin hangi yönlerinin çalışan memnuniyeti üzerinde en büyük etkiye sahip olduğunu belirlemede şirketlere yardımcı oluyoruz. Çalışanlara performans gösterme fırsatı vermek ve onları bunun için tanımak, olumlu bağlantılar oluşturmak ve adil davranılmak, etkili çalışan bağlılığı için kapsamlı paradigmamızın(modelimizin) bir parçasıdır.

​Verileri İçgörülere Dönüştürün

​Kullanımı kolay panolarımız, farklı kaynaklardan gelen verileri birleştirmenize olanak tanır. Verilerdeki eğilimleri ve boşlukları bulmak için, verileri pratik olarak istediğiniz şekilde dilimleyebilirsiniz. İnsanların ve kuruluşların performansının önündeki engelleri belirlemek için kişiselleştirilmiş sürücü analizinden yararlanın. Personel katılımını sağlamak için sağlam bir plan belirleyin.

​Bir Eylem Planı Geliştirin

​İçgörüler ortaya çıktıktan sonra çalışan deneyiminin katılımı etkileyen yönleri hakkında harekete geçmenize yardımcı oluyoruz. Müdürler ve yöneticiler, çalışanlarla açık iletişime olanak tanıyan, ekiplerine ve işin bir parçasına özgü eylem önerileri alırlar.

202%

performans artışı

Bağlı çalışanlara sahip şirketler %202 daha yüksek performans gösteriyor - Gallup

184%

toplam getiri

​Mutlu şirketler, emsallerini geride bırakan hisse senedi getirilerine sahipler - London Business School

67%

düşük iş gören devri

Bağlı çalışanlara sahip şirketlerde işten ayrılma oranı %67 daha düşük - Gallup

Çalışmalarımızdan Örnekler

Satışları artırmak için yenilikçi bir bonus sistemi tasarlamak

Uluslararası bir fuar şirketinde çalışan motivasyonu ve performansı oldukça düşüktü. Satışlar istenilen seviyede değildi. Şirket yeni fuarlar üretmede başarısız oldu. Büyümesi tamamen durmuştu. Şirketin bonus sistemini performansa dayalı olarak yeniden tasarladık. Katılım puanlarını en üst çeyreğe taşıyan iki yıllık bir değişim programının tasarlanmasına ve yürütülmesine yardımcı olduk. Şirket, 3 yıl içinde gelirlerini %400 artırarak Türkiye’nin en büyük fuar şirketlerinden biri haline geldi.

Katılımı artırmak için kapsayıcılığı geliştirmek

Bir yazılım şirketi, ofis ergonomisinden spor salonuna ve uyku odalarına kadar tüm çalışma koşullarını çalışanların mutluluğu için tasarlamıştı. Ancak bu çabalar hiçbir sonuç vermedi. Şikayetler ve isteksizlik üst düzeydeydi. Yönetim ne yapacağı konusunda çaresizdi. Şirket genelinde kapsayıcı bir program başlattık. En alt düzey çalışandan başlayarak herkesin iyileştirme sorumluluğunu almasını sağladık. Çalışan bağlılığı iki yılda %40’ın üzerinde arttı. Şirket, Türkiye’nin en iyi işverenlerinden biri olarak kabul edildi.

Kültürel Değişimi teşvik etmek için insanları desteklemek

Bir tüketim malları üreticisi, yeni mülkiyete uyum sağlarken gecikmiş performans ve iş kayıpları yaşıyordu. Yeniden yapılanma devam ediyordu, durum içinden çıkılmaz bir hal almıştı. Üst yönetimin uyumu, orta seviyenin güçlendirilmesi ve çalışanların yönetime aktif katılımını sağlayan ve katılım puanlarını en üst çeyreğe taşıyan ve turnover oranını %10’un altına düşüren kültür konseyini içeren iki yıllık bir değişim programının tasarlanmasına ve yürütülmesine yardımcı olduk.

bottom of page