top of page
employer_branding.jpg

İşveren Markası

Güçlü işveren markalarının içten dışa inşa edildiğine inanıyoruz. Deneyimli danışmanlardan oluşan ekibimiz, öncelikle şirketinizin işveren markasına temel oluşturacak çalışan deneyimini tanımlar ve gelişim için bir yol haritası oluşturur.

Şirketinizin işveren algısının veriler dayalı ölçüm ve analizi

Pandemi sonrası yaşanan iş iş zorlukları ve büyük istifa dalgasının bir sonucu olarak, insan yönetiminin önemi her geçen gün artıyor. Çalışanlar, bir şirketin üretkenliğini ve gelişimini yönlendiren sınırlı ve temel kaynak haline geldiler. Nitelikli personeli çekme ve elde tutma, kapsayıcı ve ilham verici liderler yetiştirme ve iş hedeflerine ulaşmak için temel yetkinliklere yatırım yapma kapasitesini geliştirebilen şirketler sonuç olabiliyorlar. Tüm bunlar yaşanırken İşveren Markası birkaç PR kampanyası ya da birkaç üniversite etkinliğine indirgenemez. Genel iş planınızın bir parçası haline gelmeli ve şirketinizdeki çalışan deneyimiyle uyumlu olmalıdır.

Yaklaşımımız, şirketinizin iş kültürünü analamak için araştırma yapmakla başlar. İşveren markanızın kapsamlı bir denetimini gerçekleştirdikten sonra, çabalarımızı nereye odaklayacağımızın net bir resmini elde ediyoruz. Bunun sonucunda iş, yetenek piyasası ve mevcut çalışan deneyimi hakkında derinlemesine bir anlayışa dayalı gerçek, seçici ve farklı bir işveren değer önerisi tanımlıyoruz. Çabalarınızı uygun yetenek gruplarına, iş hedeflerinize ulaşmak için ihtiyaç duyduğunuz bilgiye sahip kişilere odaklamanıza yardımcı oluyoruz. Vaat ettikleriniz ile sunduklarınız arasında boşluk kalmaması için çalışan deneyimlerini birlikte geliştiriyoruz.

Süreç nasıl işliyor?

İşveren Markası Analizi

Nereden başlayacağınızı bilmiyor musunuz? Ekibimiz mevcut durumu değerlendirmek ve iyileştirmeler için önerilerde bulunmak için işveren markası analizi yapmaktadır. Bu şekilde, mevcut ve potansiyel çalışanların sizi diğer şirketlere göre nasıl konumlandırdıklarını tanımlıyor ve somut bir yol haritası oluşturuyoruz.

EVP Geliştirme

İşveren Markanızı oluşturmaya, Çalışan Değer Önerisi (EVP) ile başlıyoruz. Uzmanlarımız, sizi işveren olarak neyin farklı kıldığını ve şirketinizi yetenek hedeflerinizi karşılayacak şekilde nasıl konumlandıracağınızı belirlemenize yardımcı olacaktır. Bu noktada bütüncül bir hizmet sunuyor, tüm iletişim süreçlerinizi tasarlıyoruz.

İtibar Yönetimi

Linkedin ve diğer soysal medya platformları ve üniversite öğrencileri ile kurulacak iletişim için işveren markası stratejileri tasarlıyor ve itibarları yönetiyoruz. Adaylarla güçlü bir etkileşim için marka bilinci oluşturma, platform katılımı, birden fazla mecrayı kapsayan bütüncül iletişim yönetimi ve daha fazlasına odaklanıyoruz.

10X

daha az rapor

Mutsuz çalışanlar, mutlulara göre 10 kat daha fazla rapor alıyorlar - Wall Street Journal

80%

daha fazla çalışıyor

​Mutlu çalışanların %80’i daha uzun saatler çalışır ve %60’ı daha fazla kazanır - Businesssolver

38%

daha üretken

Mutlu çalışanlar diğer meslektaşlarına göre %38 daha fazla daha üretkendi - Happy Place to Work

Güçlü Araçlarımız

Wellbeing Index applies process analysis to employee experience with quantitative diagnostics and proven recipes for success, providing the necessary factors to foster a culture of trust and achieve sustainable high performance.

Derinlemesine Görüşme

Derinlemesine Görüşmede, şirketin mükemmelliğini artırmak için nelerin değiştirilmesi gerektiğini tanımlanır, her yöneticinin şirketin mevcut kültürünü nasıl gördüğünü, bugüne ve geleceğe bakış açısını ortaya koyar.

Kök Neden Analizi

Kök Neden Analizi, güven kültürünü güçlendirmek ve çalışan bağlılığını artırmak için sorunların derinlemesine analiz edildiği ve temel nedenlerin sistematik olarak tanımlandığı güçlü bir iyileştirme aracıdır.

Takım Dinamiği Analizi®

Takım Dinamiği Analizi®, Blake Mouton Grid'in® takım düzeyine uyarlanmasıyla geliştirilen güçlü bir analiz aracıdır. Ekibin günlük yönetim uygulamalarını "İş Odağı" ve "İlişki Odağı" açısından tanımlayan kapsamlı bir çerçeve sunar.

Mavi Okyanus Liderliği

Mavi Okyanus Liderliği, şirket içindeki yöneticilerin arasındaki ilişkilerin, "satın alınan" veya "reddedilen" hizmetler olarak düşünülebileceği fikrine dayanır. Liderlere iş uygulamalarının nasıl değerlendirildiği konusunda somut ve ölçülebilir geri bildirimler sağlar.

Beyaz Alan Liderliği

Beyaz Alan Liderliği, liderlerin yetkinlik ya da özelliklerden ziyade davranışlarına odaklanır. Daha etkili liderlik için, azaltılması, arttırılması, ortadan kaldırılması ve sıfırdan yaratılması gereken davranış kalıplarını tanımlar. Aynı zamanda liderler için somut ve kısa vadeli sonuçlar üretecek eylem planları üretir.

Yüksek İletişim Atölyesi

Yüksek İletişim Atölyesi, uzaktan çalışma ile zayıflayan etkileşimi güçlendirir, iletişimsizlik nedeniyle oluşan önyargıları ortadan kaldırır, organizasyonan yeni katılanlara birey bazında geri bildirim sağlayarak adaptasyonlarını hızlandırır.

İlham Veren Ekipler

İlham Veren Ekipler, her ekip için özelleştirilmiş içerik ve yöneticilere gerçek zamanlı geri bildirim sağlayarak kuruluşun iyileştirme önceliklerini tanımlar ve kültürel dönüşümü hızlandırmaya yardımcı olur.

Kültür Konseyi, çalışanların beklenti ve bakış açılarını, kurumun norm ve politikaları çerçevesinde değerlendirdikten sonra sistematik olarak üst yönetime ulaştıran işleyiş ve kuralları net olarak tanımlanmış bir örgütsel gelişim yapısıdır.

Çalışmalarımızdan Örnekler

Rekabetçi kalmak için çeşitliliği artırmak

Bir sigorta şirketinin, rekabetçi kalmak için gereken çeşitli yetenekleri çekmek ve elde tutmak için yeni bir uzun vadeli strateji belirlemesi gerekiyordu. Çeşitliliği sağlamak için bazı iyi niyetli girişimler başarısız olmuş, hatta olumsuz sonuçlar doğurmuştu. İşletme genelinde işgücü ihtiyaçlarını ölçtükten sonra, stratejik iş birliklerini ve işe alım modelinin yeniden tasarlanmasını içeren iki yıllık kapsamlı bir işveren markası stratejisi oluşturduk. Proje devam ederken, dokuz ay içinde şirket, liderlik rollerindeki kadın sayısını yüzde 20 artırırken, yıpranmada yüzde 40’lık bir düşüş gördü.

Farklılaşma için doğru konumlandırma

Bir otomotiv şirketi, İşveren Markasını bir PR firmasıyla çalışarak yarattı. Ancak marka vaadi ve konumlandırma şirket gerçekleriyle uyumlu değildi. Yeni markalaşma mevcut çalışanlara rahatsızlık vermişti. Öte yandan, yeni işe alınanlar, söz verilenden farklı bir ortamla karşı karşıya kaldılar. Şirketin EVP’sini ve konumlandırmasını, kapsamlı görüşmeler ve rekabet analizleri yoluyla şirket gerçeklerini yansıtacak şekilde revize ettik. Proje 5 yıldan fazla bir süre önce tamamlanmış olmasına rağmen, şirket hala aynı İşveren Markası temelinde iletişim kurmaktadır.

İşveren markasını yeni normal için yeniden konumlandırma

Köklü bir enerji şirketi, pandemiyle birlikte büyük istifa döneminde kritik çalışanlarını kaybediyor ve boş pozisyonları doldurmakta zorlanıyordu. Güçlü kurumsal duruşu, yeni normalde çalışanları cezbetme ve elde tutma konusunda yetersiz kaldı. Şirket genelinde yaptığımız derinlemesine analizlerle, çalışan devir hızının gerçek nedenlerini belirledik. Kritik pozisyonlar için ihtiyaç duyulan çalışanların değişen beklentilerini belirledik. Şirketin İşveren Markası konumlandırmasını güncelledik. Farklı pozisyonlar için özelleştirilmiş değer önerileri oluşturduk. Bu, şirketin turnover fırtınasını durdurmasına ve boş yerleri doldurmasına yardımcı oldu.

MUTLULUK İÇİN İŞ BİRLİĞİ YAPALIM!

Tüm paydaşları mutlu edecek çözümleri birlikte üretelim.

Eğer çalışanların, müşterilerin ve hissedarların mutluluklarının birbiriyle ilişkili  olduğuna inanıyorsanız, bunun gerçekleştirilmesinde size yardımcı olabiliriz.

bottom of page