top of page
culture_change.jpg

Kültür & Değişim

Yüksek performans kültürü oluşturmanıza yardımcı olarak, çalışanlarınızın gelişmelerine, ellerinden gelenin en iyisini yapmalarına ve olağanüstü sonuçlar elde etmelerine ilham veriyoruz.

Hem işletmenin hem de insanların geliştiği etkili organizasyonlar oluşturmak.

Maliyetleri düşürme ve verimliliği artırma ihtiyacı sabittir. Teknolojik ilerleme, çalışma ortamının artan karmaşıklığı ve gerekli yeteneklere sahip uygun bireyleri çekmek ve elde tutmak için sürekli rekabet, karmaşıklığı artırmıştır. Bu dinamikler işi değiştiriyor ve yönetim kurulu genelinde etkisi olacak yeni zorluklar ortaya koyuyor. Şirket stratejilerinin kolayca taklit edildiği bir dünyada, sağlıklı bir kültür geliştirmek nihai (en büyük) rekabet avantajı olabilir. Bununla birlikte, birçok lider, bir kuruluşun en derin uygulamalarını ve değerlerini etkili ve sürdürülebilir bir şekilde değiştirme yeteneğinden yoksun olduklarına inanmaktadır.

Sürekli iyileştirme kültürleri oluşturarak ve etkili değişim programlarını yapılandırarak, kapsamlı ve titiz yaklaşımımız işinize değer katar. Liderler, uzmanlık, veri analitiği ve test edilmiş metodolojiyi birleştirerek başarılı bir değişimi geniş ölçekte uygulama şanslarını iki katına çıkarabilir. Kesin hedefler oluştururuz ve organizasyonun bunlara nasıl ulaşacağını planlarız. İlerlemeyi hızlandırmak için örgütsel ağları kullanırız ve insanların görüşlerini değiştirerek ve kişisel olarak yeni alışkanlıkları teşvik ederek işleri geliştiriyoruz. Sonuç olarak, organizasyon daha yüksek performansı sürdürebilen bir kültürle geleceğe daha uygundur.

Kısaca Süreç

Organizasyonel etkiyi kıyaslama

Gerçeklere dayalı bir durum kontrolü yapmak için benzersiz tanılamalar kullanıyoruz ve sonuçları, bir işletmenin rakiplerinden daha hızlı uyum sağlaması, performans göstermesi ve yenilemesi için en iyi eylem planını belirlemek amacıyla kullanıyoruz.

Performansı artırmak için kültürü değişimi

Kültür, zihniyetler, yetenekler ve takım ve grup dinamikleri gibi kişisel ve grup davranışlarını hedefleyerek ve beceri geliştirmek ve zihniyetleri dönüştürmek için müdahaleler uygulayarak performansta uzun vadeli iyileşme sağlıyoruz.

Dönüşümsel değişime rehberlik edin

Büyük ölçekli değişim programlarını beş aşamada sunuyoruz: hedefleri tanımlamak, hazırlığı değerlendirmek, bir eylem portföyü tasarlamak, programı aktif olarak yönetmek ve sürekli iyileştirmeyi teşvik etmek. 

3X

hisse senedi getirileri

Sağlıklı kültürlere sahip şirketler, hissedarlarına toplam 3 kat daha fazla getiri dağıtıyor  - Mckinsey

£340 M

ayırma maliyetleri

Çalışanların işten ayrılması İngiltere’ye yıllık 340 milyar sterline mal oluyor- Hay Group

202%

gelişmiş performans

Bağlı çalışanlara sahip şirketler, rakiplerine göre %202 yüksek performans gösteriyor - Gallup

Güçlü Araçlarımız

Wellbeing Index applies process analysis to employee experience with quantitative diagnostics and proven recipes for success, providing the necessary factors to foster a culture of trust and achieve sustainable high performance.

Derinlemesine Görüşme

Derinlemesine Görüşmede, şirketin mükemmelliğini artırmak için nelerin değiştirilmesi gerektiğini tanımlanır, her yöneticinin şirketin mevcut kültürünü nasıl gördüğünü, bugüne ve geleceğe bakış açısını ortaya koyar.

İç Müşteri

"İç Müşteri Analizi", birimler arası hizmet ve iletişim memnuniyetini esas alır ve daha iyi iletişim için yapılması gerekenleri tanımlayan somut yol haritaları sunar. Bilimsel araştırmaya dayalı güçlü bir çerçeve ve kişiselleştirilmiş raporlar/eylem planları sağlar.

Kök Neden Analizi

Kök Neden Analizi, güven kültürünü güçlendirmek ve çalışan bağlılığını artırmak için sorunların derinlemesine analiz edildiği ve temel nedenlerin sistematik olarak tanımlandığı güçlü bir iyileştirme aracıdır.

Takım Dinamiği Analizi®

Takım Dinamiği Analizi®, Blake Mouton Grid'in® takım düzeyine uyarlanmasıyla geliştirilen güçlü bir analiz aracıdır. Ekibin günlük yönetim uygulamalarını "İş Odağı" ve "İlişki Odağı" açısından tanımlayan kapsamlı bir çerçeve sunar.

Mavi Okyanus Liderliği

Mavi Okyanus Liderliği, şirket içindeki yöneticilerin arasındaki ilişkilerin, "satın alınan" veya "reddedilen" hizmetler olarak düşünülebileceği fikrine dayanır. Liderlere iş uygulamalarının nasıl değerlendirildiği konusunda somut ve ölçülebilir geri bildirimler sağlar.

Beyaz Alan Liderliği

Beyaz Alan Liderliği, liderlerin yetkinlik ya da özelliklerden ziyade davranışlarına odaklanır. Daha etkili liderlik için, azaltılması, arttırılması, ortadan kaldırılması ve sıfırdan yaratılması gereken davranış kalıplarını tanımlar. Aynı zamanda liderler için somut ve kısa vadeli sonuçlar üretecek eylem planları üretir.

Cultureland

Cultureland, etkinlik ve davranış kodlarını günlük deneyimlerle somutlaştıran, oyunlaştırma ve pozitif psikolojiye dayalı güçlü bir kültürel gelişim aracıdır.

Yüksek İletişim Atölyesi

Yüksek İletişim Atölyesi, uzaktan çalışma ile zayıflayan etkileşimi güçlendirir, iletişimsizlik nedeniyle oluşan önyargıları ortadan kaldırır, organizasyonan yeni katılanlara birey bazında geri bildirim sağlayarak adaptasyonlarını hızlandırır.

İlham Veren Ekipler

İlham Veren Ekipler, her ekip için özelleştirilmiş içerik ve yöneticilere gerçek zamanlı geri bildirim sağlayarak kuruluşun iyileştirme önceliklerini tanımlar ve kültürel dönüşümü hızlandırmaya yardımcı olur.

Adaptif Koçluk

Adaptif koçluk yaklaşımı ile günümüzün değişen pazarlarında fırsatları keşfetmenize yardımcı oluyoruz ve işiniz için büyük büyüme kararları almanız için size güç veriyoruz. Rasyonel karar almanıza, çevik, esnek liderler, ekipler ve dinamik bir kültür oluşturmanıza yardımcı oluyoruz.

Kültür Konseyi, çalışanların beklenti ve bakış açılarını, kurumun norm ve politikaları çerçevesinde değerlendirdikten sonra sistematik olarak üst yönetime ulaştıran işleyiş ve kuralları net olarak tanımlanmış bir örgütsel gelişim yapısıdır.

Yüksek Güven Kültürü Danışmanlığı

Yüksek Güven Kültürü Danışmanlığı, üst yönetim, orta seviye, çalışanlar ve sistemler için özel çözümler içeren uçtan uca stratejik bir danışmanlık sürecidir. Sürecin tüm bileşenleri birbirini destekleyecek şekilde tasarlanmıştır.

Çalışmalarımızdan Örnekler

Performansı artırmak için değişen zihniyetler

Bir ilaç şirketi maliyet, yenilik ve pazara sunma süresi üzerinde rekabet baskısıyla karşı karşıya kaldı. Koordinasyon sorunlarına ek olarak, üst yönetimlerdeki çatışmalar alt kademeleri katlanarak etkiliyordu. Zihniyetleri değiştirerek ve kuruluş içinde bir güven kültürü oluşturarak, performans hedeflerini aşmaya, pazara sunma süresini yüzde 35 artırmaya ve yeni ürün geliştirme maliyetlerini yüzde 15 azaltmaya yardımcı olduk.

Dönüşüm için değerlerin içselleştirilmesi

Bir e-ticaret şirketi, şirket değerlerini ve davranış kurallarını belirlemeye büyük yatırım yapmıştı. Tüm süreçler en alt düzeye kadar tanımlanmış olsa da her şey kâğıt üzerinde kaldı. Organizasyon genelinde gerçekleştirdiğimiz çalıştaylar ile çalışanların şirket değerlerini ve davranış kurallarını içselleştirmelerine yardımcı olduk. Organizasyonun tamamlanmamış kültürel dönüşümünü başarıyla tamamladık.

Kapsayıcılığı yürütmek (takip etmek), performansı artırmak

Yüksek teknolojili bir yazılım şirketinin, inovasyonu ve fikir paylaşımını bastıran, iş birliğini baltalayan ve üretkenliği azaltan ortak davranışları ele alması gerekiyordu. Şirket, pazardaki liderliğini kaybetmekle karşı karşıyaydı. Liderlik taahhüdüne ilham veren, geniş bir çalışan tabanına bağlı olan ve önemli süreç değişiklikleri yapan kapsamlı bir program başlattık ve bunların hepsi iş performansında dramatik, ölçülebilir bir artışla sonuçlandı.

MUTLULUK İÇİN İŞ BİRLİĞİ YAPALIM!

Tüm paydaşları mutlu edecek çözümleri birlikte üretelim.

Eğer çalışanların, müşterilerin ve hissedarların mutluluklarının birbiriyle ilişkili  olduğuna inanıyorsanız, bunun gerçekleştirilmesinde size yardımcı olabiliriz.

bottom of page