top of page
Alsim Alarko
Alsim Alarko

Sektör:

Taahhüt

Çalışan Sayısı:

298

Kuruluş:

2014

bünyesinde geliştirdiği hem de dünyaca tanınmış firmaların lisansı altında bu firmalarla işbirliği sonucu geniş bir proses bilgi ve tecrübesine sahiptir. Bu bilgi ve tecrübe; özellikle kimya, petrokimya, gübre ve maden işleme tesislerinin, kağıt fabrikalarının, buhar ve güç santrallarının, komple fabrikaların, şehir veya endüstriyel su ve atık su tesislerinin kurulması, genişletilmesi ve modernizasyonunda uygulama alanı bulmuştur.

HAKKINDA

ALARKO TAAHHÜT GRUBU, ALARKO Topluluğunun ana şirketi olan ALARKO Sanayi ve Ticaret A.Ş.’​ nin bir müessesesi olarak doğmuş ve onun bütün imkan ve tecrübelerine, her sahada işbirliği ve desteğine haiz olmakla beraber, ayrı bir şirket haline geldikten sonra yaptığı atılımlarla iş tekniği ve yıllık cirosu bakımından hızla gelişmiş ve ALARKO Topluluğunun en güçlü, ülkemizin konusunda en güvenilir şirketlerden biri haline gelmiştir.

ALARKO TAAHHÜT GRUBU tarafından üstlenilen taahhütler, fizibilite etüdleri ve müşavirlik hizmetlerinden komple dizayn, malzeme temini, inşaat ve montajı ve işletmeye almaya kadar olan bütün faaliyetleri kapsamaktadır.

ALARKO TAAHHÜT GRUBU, hem kendi...

HAKKINDA

ALARKO TAAHHÜT GRUBU, ALARKO Topluluğunun ana şirketi olan ALARKO Sanayi ve Ticaret A.Ş.’​ nin bir müessesesi olarak doğmuş ve onun bütün imkan ve tecrübelerine, her sahada işbirliği ve desteğine haiz olmakla beraber, ayrı bir şirket haline geldikten sonra yaptığı atılımlarla iş tekniği ve yıllık cirosu bakımından hızla gelişmiş ve ALARKO Topluluğunun en güçlü, ülkemizin konusunda en güvenilir şirketlerden biri haline gelmiştir.


ALARKO TAAHHÜT GRUBU tarafından üstlenilen taahhütler, fizibilite etüdleri ve müşavirlik hizmetlerinden komple dizayn, malzeme temini, inşaat ve montajı ve işletmeye almaya kadar olan bütün faaliyetleri kapsamaktadır.


ALARKO TAAHHÜT GRUBU, hem kendi bünyesinde geliştirdiği hem de dünyaca tanınmış firmaların lisansı altında bu firmalarla işbirliği sonucu geniş bir proses bilgi ve tecrübesine sahiptir. Bu bilgi ve tecrübe; özellikle kimya, petrokimya, gübre ve maden işleme tesislerinin, kağıt fabrikalarının, buhar ve güç santrallarının, komple fabrikaların, şehir veya endüstriyel su ve atık su tesislerinin kurulması, genişletilmesi ve modernizasyonunda uygulama alanı bulmuştur.

KÜLTÜR

ÇALIŞAN GÖRÜŞLERİ

Kültür

+70

OLANAKLAR / YAN HAKLAR

Profesyonel Gelişim İmkanları

+70

Ofis Olanakları

+70

Çeşitlilik

+70

Ücret, Yan Haklar ve Emeklilik

+70

Sağlıklı Yaşam ve Sağlık Sigortası

+70

Çocuk Bakımı ve Ebeveyn İzni Yardımları

+70

+70

Tatil ve İzin

ÇALIŞAN DENEYİMİ

Q.

Add a Title

Add a Title

Add a Title

Add paragraph text. Click “Edit Text” to customize this theme across your site. You can update and reuse text themes.

A.

"undefined" Çalışan Deneyimini sunan çok mutlu bir şirkete katılmak ister misiniz?

İŞ İLANLARINI GÖRÜN

Nasıl Kutladılar